/
Kadra

nasza kadra

Edukacja wczesnoszkolna

Urszula Księzka – wychowawca klasy I,
Ewelina Węglarska – nauczyciel wspomagający,
Monika Radziszewska – wychowawca klasy I,
Karolina Midel – pomoc wychowawcy,
Klaudia Ośmiałowska – nauczyciel wspomagający, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog,
Anna Ciesielska – wychowawca klasy II, nauczyciel języka angielskiego,
Anna Rogalska – wychowawca klasy II, oligofrenopedagog,
Anna Paradecka – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog,
Ewa Krochmalska Gawrosińska – wychowawca klasy III,
Marta Kowalska – oligofrenopedagog, pedagog szkolny, logopeda, terapeuta zajęciowy, koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Ewelina Kumidaj – pomoc wychowawcy,

dyrekcja i nauczyciele

Patrycja Urbańska – Dyrektor, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy,
Kamila Okulińska – Bąkowicz – zastępca Dyrektora, oligofrenopedagog
Michał Bąkowicz – zastępca Dyrektora,
Marta Kaleta – wychowawca klasy IV, nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego,
Anna Dębska – wychowawca klasy V, terapeuta zajęciowy, nauczyciel WOS-u,
Katarzyna Borkowska – wychowawca klasy VI, oligofrenopedagog,
Anita Majchrzak – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog,
Marta Skrobek – wychowawca klasy VII, nauczyciel wf-u, oligofrenopedagog,
Marta Ostaszewska – nauczyciel wspomagający, terapeuta,
Maja Dróżdż – wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego,
Liliia Lebid – pomoc wychowawcy,
Marta Szenklewska – pomoc wychowawcy,
Barbara Jędraszczyk – logopeda, nauczyciel języka polskiego,
Agnieszka Orłowska – nauczyciel matematyki,
Aleksandra Duda – nauczyciel chemii,
Grażyna Kulbat – nauczyciel biologii, fizyki i WDŻR,
Elżbieta Musiał – nauczyciel matematyki,
Ewa Zakrzewska – nauczyciel geografii,
Karolina Sarleja – nauczyciel informatyki i techniki,
Katarzyna Mikołajczyk – nauczyciel języka polskiego,
Anna Sandelewska – nauczyciel plastyki,
Jolanta Trojanowska – nauczyciel muzyki,
Anna Ożarek – nauczyciel matematyki,
Agnieszka Pluta – Kopertowska – nauczyciel języka niemieckiego
Marta Bułacińska – nauczyciel religii
Katarzyna Trawińska – nauczyciel religii,
Iwona Przewoźnik – nauczyciel EDB, doradca zawodowy,
Anna Strzopa – Machulska – nauczyciel historii,
Witold Sienkiewicz – asystent ucznia,
Dominika Patek – nauczyciel przyrody,