/
Oferta

Oferta

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych
Villa Arte

jest pięcioletnią, niepubliczną szkołą artystyczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła przeznaczona jest dla uzdolnionych artystycznie absolwentów szkoły podstawowej, których pasją jest sztuka. W trakcie nauki uczniowie realizują te same przedmioty i w takim samym wymiarze, jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: historia sztuki i wybrany język. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego, który umożliwia studiowanie w uczelniach artystycznych, uniwersytetach, politechnikach.

Kształcenie artystyczne realizowane jest w trakcie przedmiotów takich jak: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania oraz na wybranych specjalnościach artystycznych. Stanowią one podstawę do dalszego rozwoju i kształcenia artystycznego. Umożliwiają opanowanie nowoczesnych technologii oraz technik przydatnych w branży artystycznej, projektowej, reklamowej.
Szkoła posiada bardzo dobrą, nowoczesną bazę lokalową, niezbędne do nauki pracownie specjalistyczne, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, profesjonalne urządzenia oraz programy graficzne, a także specjalistów gwarantujących profesjonalne przygotowanie w zawodzie plastyka.

Villa Arte proponuje swoim uczniom

wybór jednej specjalizacji z następujących specjalności:
1. Techniki graficzne,:
– Techniki druku artystycznego -grafika warsztatowa
– Projektowanie graficzne
2. Fotografia i film
– Fotografia artystyczna

Wyboru specjalizacji uczeń dokonuje w drugim półroczu klasy pierwszej, po zapoznaniu się z każdą specjalnością.
Absolwenci, po zdaniu egzaminu dyplomowego, uzyskują tytuł zawodowy plastyka. Dyplom ten umożliwia kontynuację kształcenia artystycznego na uczelniach artystycznych, studiach uniwersyteckich, politechnicznych oraz zatrudnienie m.in. w agencjach reklamowych, pracowniach projektowania graficznego, studiach fotograficznych, telewizyjnych, wydawnictwach poligraficznych, studiach tatuażu itp.

Nadzór nad kształceniem artystycznym sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.