/
/
Pracownia fotografii i filmu

PRACOWNIA FOTOGRAFII I FILMU

praktyczne umiejętności

Na zajęciach podstaw fotografii i filmu młodzież uczy się obróbki obrazu z wykorzystaniem najnowszych technik cyfrowych, programów komputerowych do edycji i obróbki obrazu, oraz tradycyjnych technik rejestracji. Uczy się posługiwania sprzętem fotograficznym i urządzeniami do tworzenia artystycznego obrazu fotograficznego, rozwija wrażliwość, wyobraźnię i smak artystyczny.

Profesjonalny warsztat

Uczniowie mają do dyspozycji szkolny sprzęt do zapisu obrazu, pracownię komputerową oraz studio fotograficzne wyposażone w stół do fotografii bezcieniowej, oświetlenie studyjne oraz tła fotograficzne oraz aparaty.
W procesie nauczania treści z przedmiotu fotografia i film korelują takimi przedmiotami jak: historia sztuki, rysunek i malarstwo, informatyka.
Praktyczna nauka podstaw fotografii i filmu w oparciu o warsztat fotografii cyfrowej i przygotowanie materiału zdjęciowego w formie wyjściowej w programie Adobe Photoshop.