/
/
Pracownia grafiki warsztatowej

PRACOWNIA GRAFIKI WARSZTATOWEJ

Techniki druku artystycznego

Techniki druku artystycznego to dawne i od wieków niezmienne sposoby drukowania obrazów. Na zajęcia tego przedmiotu uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technik graficznych oraz kształtują swoją wrażliwość plastyczną poprzez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Wyposażenie pracowni pozwala na naukę technik druku wypukłego – linorytu.

Uczniowie zdobywają również wiedzę na temat druku płaskiego oraz innych technik. Zajęcia polegają przede wszystkim na przygotowaniu projektu, opracowywaniu matrycy na jego podstawie i ręcznego druku obrazu z tej matrycy. Nauka na tej specjalizacji przeznaczona jest dla uczniów, którzy odznaczają się dużymi ambicjami artystycznymi, pracowitością i wytrwałością w osiąganiu celów, gdyż gotowy obraz odbity z opracowanej matrycy można zobaczyć po żmudnym procesie technicznym pracy nad tą matryca. Podstawową umiejętnością jest doskonały rysunek oraz umiejętność obrazowania pojęć, uczuć oraz idei.

Zajęcia specjalizacji Technik druku artystycznego pozwalają na samodzielną pracę twórczą, są bazą do dalszego kształcenia akademickiego na kierunkach: − Projektowanie graficzne (plakat, książka, ilustracja, grafika wydawnicza), − Komunikacja wizualna, − Grafika warsztatowa, − Wzornictwo, − Multimedia (animacja komputerowa, modeling, projektowanie gier), − Fotografia.

projektowanie graficzne

Grafika reklamowa i wydawnicza wpływa na świadomość estetyczną społeczeństwa oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Jest ona częścią kultury masowej. W dobie rozwoju technologii informacyjnej projektowanie graficzne projektowanie graficzne jest ważną dziedziną edukacji plastycznej. Uzyskiwana przez uczniów wiedza na zajęciach tego przedmiotu ma interdyscyplinarny charakter. Uczniowie poznają podstawy wiedzy dotyczącej reklamy wizualnej, rozwijają myślenie kreatywne, uczą się kompozycji, zapisu i przekładu informacji na język plastyczny. Uczą się, jak prawidłowo kształtować komunikat wizualny skierowany do wybranego odbiorcy. Rozwijają także sprawność w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami cyfrowymi, uczą się montażu grafiki, zdjęć oraz tekstu.

Zajęcia specjalizacji projektowanie graficzne przygotowują między innymi do podjęcia pracy w zawodzie plastyka i stanowią podstawę do kształcenia na poziomie akademickim, na kierunkach: komunikacja wizualna, grafika warsztatowa, multimedia (animacja komputerowa, modeling, projektowanie gier), fotografia, malarstwo, architektura wnętrz i krajobrazu, zarządzanie kulturą wizualną, scenografia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.