/
/
Pracownia rzeźby

PRACOWNIA RZEŹBY

Budowanie świadomości

Budowanie świadomości widzenia plastycznego oraz nabywanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi, to podstawowe cele nauczania rzeźby.

W pracowni rzeźby, pod kierunkiem nauczyciela, uczniowie uczą się świadomego komponowania i konstruowania płaszczyzny oraz bryły w oparciu o wyobraźnię i studia z natury

Wiedza i praktyka

Problematyka i treść ćwiczeń mają na celu zrozumienie przez uczniów przestrzeni rzeźbiarskiej, a także wyrażenie i projektowanie form plastycznych.

Wiedza oraz praktyczne ćwiczenia w kształtowaniu wypowiedzi środkami przestrzennymi, prowadzą do samodzielnej i twórczej postawy ucznia w kreowaniu otoczenia.